keyboard_arrow_down b – Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

bağıl tayfsal dağılış eğrisi

bağıl tayfsal dağılış eğrisi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Aydınlatma Terimleri Sözlüğü bağıl tayfsal dağılış eğrisi 1. (akı, yeğinlik vb. gibi bir erkesel büyüklüğün) (Alm. einer Strahlungsgrösse wie Strahlungsfluss, Strahlstärke, usw.) (Fr. d'un grandeur énergétique telle que le flux, l'intensité, etc.) (İng. of a radiometric quantity such as radiant flux, radiant intensity, etc.) Söz konusu büyüklüğün, dalga boyu (ya da frekans) foksiyonunda ve bu büyüklüğün verilmiş bir değerine göre bağıl ölçüde, tayfsal
bağıl ışık etkinliği

bağıl ışık etkinliği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Aydınlatma Terimleri Sözlüğü bağıl ışık etkinliği 1-(dalga boyu X olan tek renkli bir ışınımın) (Alm. spektraler Hellempfindlichkeitsgrad) (Fr. d'un rayonnement monochromatique de longueur d'onde X) (İng. of a monochromatic radiation of wavelengt X) Dalga boyu Xm olan ışınım akısının, belirli ışıkölçümsel koşullarda, eşit yeğinlikte ışıksal duyulanmalar doğuran ve dalga boyu X olan ışınım akısına oranı (Xm, bu oranının maksimum değeri birime eşit o