keyboard_arrow_down b – Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

bakmak, -ar

bakmak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakmak, -ar (-e) 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek: “Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim” -C. S. Tarancı. 2. Aramak. 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak: “Limana bakan penceresinden deniz görünürdü.” -O. V. Kanık. 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. 5. Beslemek, geçindirmek: Üç çocuklu bir aileye bakıyor. 6. Bir iş birinden beklenmek: Evin bütün işleri bana bakıyor
bakışımsız

bakışımsız

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsız sf. mat. Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), simetrisiz, asimetrik.Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışımsız (Yun. a: ...sız; syn: ile; metron: ölçü) Bir organ ya da yapının ortasından geçen bir eksene göre iki yanda kalan parçaların birbirine benzememesi. Asimetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımsız Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü ba
bakışımlı

bakışımlı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımlı sf. mat. Bakışımı olan, simetrili, simetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımlı Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımlı Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımlı Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan c
bakış açısı

bakış açısı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakış açısı a. Bir olay, konu veya düşünce incelenirken izlenen belirli yön, görüş açısı, açılım, perspektif: “Bu üslubu ve bakış açısı yüzünden arka plana kaymış.” -T. Buğra.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakış açısı