keyboard_arrow_down b – Bilişim Terimleri Sözlüğü

basma çevrim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü basma çevrim kullanılan birleşenler arasındaki bağlantıların, yalıtkan bir gereçten yapılmış taşıyıcı katman(lar) üzerinde, fotoğraf tekniğiyle, çevrimin tasarımına uygun geçirgen yollar biçiminde basıldığı herhangi bir elektriksel çevrim.
basamak, -ğı

basamak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basamak, -ğı a. 1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri: “Koşarak basamaklara yürüdü, merdivenleri bir solukta çıktı.” -P. Safa. 2. Derece, aşama, kerte, evre. 3. mec. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer: “Bunlar memleketin edebiyat tarihinde beni yavaş yavaş yükselten birer basamak.” -H. E. Adıvar. 4. mat. Ondalık sayı sistemin
bakım

bakım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakım a. 1. Bakma işi. 2. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: Bahçe bakım ister. 3. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bakım BakılmaBilişim Terimleri Sözlüğü bakım Herhangi bir dizgenin, işlevini sürdürmesini, olanaklıysa en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hiz
bağlayıcı

bağlayıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlayıcı sf. 1. Bağlama niteliği olan. 2. db. Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: “Ve” bağlayıcı bir edattır. 3. Uyulması zorunlu: Anayasanın bağlayıcı hükümleri.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlayıcı Bir izlencenin ayrı ayrı yazılıp derlenmiş kesimlerini birleştiren izlence.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlayıcı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlayıcı Madencilik Terimleri Kılavuzu bağlayıcı Uyg
bağlam

bağlam

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlam a. 1. Deste. 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: “Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir.” -A. Cemal. 3. dil b. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst. 4. ed. Bent.Türkiye Türkçesi Ağızlar
bağlaç, -cı

bağlaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlaç, -cı a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlaç, -cı Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlaç, -cı Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneğ