keyboard_arrow_down B – Biyoloji Terimleri Sözlüğü

başlıklı maymun

başlıklı maymun

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü başlıklı maymun Maymunlar (Primates) takımının, Yeni Dünya maymunugiller (Cebidae) familyasından, kuyruğu çok uzun, alnı çıplak ve kırışık, çevresindeki kıllar papaz başlığına benzeyen, Güney Amerika'da ormanlarda toplu hâlde yaşayan bir tür.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu başlıklı maymun (zooloji) Zooloji Terimleri Sözlüğü başlıklı maymun (karşılık: say, Cebus ca-pucinus): Maymunlar (Primates) takımının Yeni Dünya-may
başlık proteinleri

başlık proteinleri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü başlık proteinleri 1. Aktin filamentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCap 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filamentlerinin Z ucunda Cap Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri. 2. Lac operonunda bulunan operatör ve promoter kısımlarının DNAaz bir tarafından parçalanmasına karşı koruyan üç protein.
başlık bağlama proteini

başlık bağlama proteini

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü başlık bağlama proteini Halkasal adenozin monofosfat (cAMP) tarafından aktive edilen pozitif düzenleyici protein.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü başlık bağlama proteini Halkasal adenozin monofosfat tarafından aktive edilen pozitif düzenleyici protein.
başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başlama

başlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlama a. Başlamak işi.Güncel Türkçe Sözlük başlama “hoş olmayan bir söz veya davranışı tekrarlama!” anlamında kullanılan bir söz.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başlama Giyim kuşam hakkında baştan ayağa. || başlama elbise etmekAyaktopu Terimleri Sözlüğü başlama İki takım arasındaki ayaktopu oyununu hakemin başlatması.Biyoloji Terimleri Sözlüğü başlama 1. RNA sentezinin başlaması. 2. Hayvan davranışında bir uyar
başkalaşım

başkalaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkalaşım a. jeol. Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.Tıp Terimleri Kılavuzu başkalaşım Biyoloji Terimleri Sözlüğü başkalaşım (Yun. meta: sonra; morphe: biçim, şekil) 1. Özellikle böceklerde ve amfibyumlarda, bir hayvanın embriyo evresinden ergin olana kadar geçirdiği şekil ve yapı değişikliği. 2. Stamenin petale değişmesi gibi bir yapının başka bir yapıya şekil değiştirmesi. Metamorf