keyboard_arrow_down b – Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

bağlantılı

bağlantılı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantılı sf. Aralarında bağlantı bulunan, irtibatlı, rabıtalı, bağlantılı.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri bağlantılı Her biri bağımsız birer suç olmakla birlikte bir kimsenin birkaç suçtan sanık olması durumunda sanık aracılığı ile suçlar arasında ortaya çıkan ilgi, birkaç kimsenin tek bir suçtan sanık olmaları durumunda suç işleyenler arasında oluşan bağlantı.
bağlantı

bağlantı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantı a. 1. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi. 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: “Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir.” -F. R. Atay. 3. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlantı Akarsula