keyboard_arrow_down b – Coğrafya Terimleri Sözlüğü

başkent

başkent

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkent a. (ba'şkent) Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başşehir, hükûmet merkezi: “Bir akşam, bu servetle başkentin en şık pavyonuna gitmişti.” -Ç. Altan.Coğrafya Terimleri Sözlüğü başkent Kimi ayrılıklar dışında, bir devletin, hükümet ve parlamentosunun yerleştiği, devlet başkanının oturduğu, siyasal ve yönetsel özeği olan kent.Kentbilim Terimleri Sözlüğü başkent 1. Bir devletin yönelti ve yönetim ö
basınçölçer

basınçölçer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınçölçer a. (bası'nçölçer) fiz. Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre.Coğrafya Terimleri Sözlüğü basınçölçer Havayuvarı basıncını ölçen araç. bkz, havayuvarı basıncı.Döşem Terimleri Sözlüğü basınçölçer Akışkanlıkların basıncını ölçen aygıt.Fizik Terimleri Sözlüğü basınçölçer Açık hava basıncını ölçmeye yarayan aygıt.Orta Ö
basınç, -cı

basınç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınç, -cı a. fiz. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır.Tıp Terimleri Kılavuzu basınç, -cı Coğrafya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı bk. havayuvarıbasıncıFiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.Fizik Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Bir akışkanın d
basıklık, -ğı

basıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basıklık, -ğı a. 1. Basık olma durumu. 2. mat. Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arasındaki farkın büyük eksene oranı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Eşlek yarıçapının, eksenuçları yarıçapından uzun oluşu nedeniyle yeryuvarı biçiminde görülen fiziksel nitelik. Değeri: a—b = 1/297.Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü basıklık, -ğı Gökbilim Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Yer yuvarlağı gibi ba
barkan

barkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü barkan Çöllerde yereye tek tek ve aralıklı olarak yayılan, yarımay biçimindeki kumullara Türkistan'da verilen ad, bu tip kumullar için batı dillerinde de kullanılan terim.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu barkan (coğrafya) Tarih Terimleri Sözlüğü barkan Palankadan ufak olan berkitilmiş yer.Yerbilim Terimleri Sözlüğü barkan At nalı biçiminde, yamacı dulda yönünde olan kumul.Kişi Adları Sözlüğü barkan Cinsiyet: ErkekÇöllerde rüzg