keyboard_arrow_down b – Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

bağlantılı ek

bağlantılı ek

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlantılı ek Ünsüzle biten sözcük kök veya gövdelerine bağlantı ünlüsüyle bağlanan ek: -m (ev-i-m) , -n (ev-i'-n) , -miz (ev-i-miz) , -niz (ev-i-niz) , -mtırak (yeşil-i-mtrak) , -msi (yeşil-i-msi) , -nci (bır-i-nci) , -n- (gör-ü-n-) , -l- (kur-u-l-) , -ş- (gül-ü-ş-) , -t- (ak-ı-t-) vb.
bağlantı ünlüsü

bağlantı ünlüsü

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantı ünlüsü a. db. Bağlayıcı ünlü.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlantı ünlüsü (Derleme. bağlantılı ek ünlüsü, bağlama vokali, bağlayıcı ünlü) Sözcük içinde belirli eklerin kök veya gövdelere bağlanmasında kullanılan ünlü: -a- (yat-a-r) , -e- (iç-e-r) , -ı- (at-ı-l-) , -i- (ev-i-m) , -u- (koş-u-ş-) , -ü- (gör-ü-n-) vb.Gramer Terimleri Sözlüğü bağlantı ünlüsü bk. bağlayıcı ünlü.
bağlama ulacı

bağlama ulacı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlama ulacı (Derleme.. atıf gerundiumu) “Ve” bağlacı görevinde kullanılarak, kendinden sonraki çekimli eyleme veya eylemsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan ulaç: Gelip gitti (geldi ve gitti) , gülüp geçti (güldü ve geçti) , gelip gelmemek (gelmek ve gelmemek) , gelip gittikçe (geldikçe ve gittikçe) vb.
bağlaçsız bağlama

bağlaçsız bağlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlaçsız bağlama Çok defa ikilemelerde olduğu gibi sözcüklerin ve tümcelerin bağlaç kullanılmadan yan yana sıralanıp bağlanması: Defter kalem almak; torun tosun sahibi olmak; okur yazar insanlar; ana baba sevgisi saygısı; kılığı kıyafeti düzgün bir adam; Çabucak evi derledi topladı, sokağa çıktı; Çocukları yıkadı, giydirdi, yedirdi, uyuttu vb.
bağlaçlı yantümce

bağlaçlı yantümce

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlaçlı yantümce (Derleme., ki'li yancümle, ilgileme cümlesi) Birleşik tümcelerde ki bağlacıyle temel tümceye bağlanan yantümce: O zaman dediler ki bu kanunlar bizim eserimiz değildir; Diyorlar ki yazarlar yeni dili benimsediler; Öyle zannediyorum ki bugün Ali mutlaka gelir vb. (bk. ki bağlacı) .
bağlaçlı tamlama

bağlaçlı tamlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlaçlı tamlama a. db. Adları, sıfatları arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması: Çalışkan ve terbiyeli öğrenci. Zeki fakat tembel çocuk.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlaçlı tamlama Adlarının veya sıfatlarının arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması: Subay ve erlerin fedakârlığı; hakimlerin dürüstlüğü ve çalışkanlığı; işçi ile işverenin hakları ve görevleri; anne ve baba sevgisi ve saygısı; çalışkan v
bağlaçlı ikileme

bağlaçlı ikileme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlaçlı ikileme Anlamı pekiştirmek için "ve, de" bağlaçlarıyle aynı sözcükten kurulan ikileme: Yıllarca ve yıllarca, günlerce ve günlerce, ancak ve ancak; ev de ev, coştu da coştu, ağladı da ağladı vb.Gramer Terimleri Sözlüğü bağlaçlı ikileme Anlamı güçlendirmek için, dA ve ha bağlaçları ile aynı kelimeden kurulan ikileme: güldü de güldü; yazdı da yazdı; kitap da kitap; yalnız ve yalnız; hatta ve hatta; yıllarca ve y
bağlaç tekrarlanması

bağlaç tekrarlanması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü bağlaç tekrarlanması (Derleme.. tekrarlı bağlaç, çatallı bağlaç) Eş görevli öğeler arasında aynı bağlacın tekrarlanarak kullanılması: Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum; Ne Ahmet ne de Ali bu işi yapabilir; Ayşe ya gelir ya gelmez; Bende çalıştım o da; Kâh konuşarak kâh susarak ilerliyorduk; Gelsin de ama bugün ama yarın vb.
bağlaç, -cı

bağlaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlaç, -cı a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlaç, -cı Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlaç, -cı Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneğ