keyboard_arrow_down b – Dirilbilim Terimleri

bakışık

bakışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu bakışık Dirilbilim Terimleri bakışık Kimya Terimleri Sözlüğü bakışık Bakışımlı olan özdek.Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışık bk. bakışımlı. bakışık Van ili, Saray ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
bağlantı

bağlantı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantı a. 1. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi. 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: “Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir.” -F. R. Atay. 3. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlantı Akarsula