keyboard_arrow_down b – Döşem Terimleri Sözlüğü

bağlantı

bağlantı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantı a. 1. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi. 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: “Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir.” -F. R. Atay. 3. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlantı Akarsula
bağılnem

bağılnem

Bu yazı sabitlenmiştir.
Döşem Terimleri Sözlüğü bağılnem Hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı koşullardaki havanın emebileceği su buharının ağırlığına oranı.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu bağılnem (coğrafya, kimya) Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü bağılnem Sinema Belirli bir sıcaklıkta havada bulunabilen en çok su niceliğinin oranı. (Bir film, çok nemli yerlerde bulunduğu vakit duyarkatında, tabanında ayrışma ortaya çıktığı gibi, nemsiz (kuru) ha
baca

baca

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baca a. 1. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: “Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu.” -L. Tekin. 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği. 3. hlk. Çatı penceresi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baca 1. Lamba. 2. Lamba şişesi. 3. Ocak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baca 1. Pencere, tavan penceresi, dumanın çıkması ve evin ışık alması için toprak damlarda açılan delik. 2