keyboard_arrow_down b – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

başnokta

başnokta

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başnokta a. (ba'şnokta) mat. Başlangıç noktası.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü başnokta Konsayı eksenlerinin kesiştiği (0,0) noktası.Fizik Terimleri Sözlüğü başnokta Yerlem çatkısında eksenlerin kesiştiği (başladığı) sıfır yerlemli nokta.Matematik Terimleri Sözlüğü başnokta Bir Dekart konaç dizgesi için, eksenlerin ortak kesişme noktası, Anlamdaş. konaç başnoktası.
basınç, -cı

basınç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınç, -cı a. fiz. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır.Tıp Terimleri Kılavuzu basınç, -cı Coğrafya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı bk. havayuvarıbasıncıFiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.Fizik Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Bir akışkanın d
barın

barın

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü barın Göğüs: Barnıma bir yumruk vardu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü barın Öküzleri otlatma, doyurma.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü barın Çekinlerin çarpışma olaylarında gösterdikleri kesit alanlar için kullanılan ölçü birimi.Kişi Adları Sözlüğü barın Cinsiyet: Erkek1. Bütün, hep. 2. Güç, kuvvet. 3. Göğüs. barın Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
bakışımsız

bakışımsız

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsız sf. mat. Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), simetrisiz, asimetrik.Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışımsız (Yun. a: ...sız; syn: ile; metron: ölçü) Bir organ ya da yapının ortasından geçen bir eksene göre iki yanda kalan parçaların birbirine benzememesi. Asimetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımsız Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü ba
bakışımlı

bakışımlı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımlı sf. mat. Bakışımı olan, simetrili, simetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımlı Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımlı Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımlı Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan c
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın