keyboard_arrow_down b – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

bakışımsız

bakışımsız

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsız sf. mat. Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), simetrisiz, asimetrik.Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışımsız (Yun. a: ...sız; syn: ile; metron: ölçü) Bir organ ya da yapının ortasından geçen bir eksene göre iki yanda kalan parçaların birbirine benzememesi. Asimetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımsız Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü ba
bakışımlı

bakışımlı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımlı sf. mat. Bakışımı olan, simetrili, simetrik.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bakışımlı Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımlı Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımlı Noktaları belirli düzlemlere, eksenlere ya da noktalara göre yer değiştirince özdeş biçimde kalan c
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın