keyboard_arrow_down b – Gökbilim Terimleri Sözlüğü

başakçı

başakçı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başakçı a. Tarlalarda kalmış başakları veya bağlarda dökülmüş meyveleri toplayan kimse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başakçı Sürek avında yan taraftan avlanan kimse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başakçı Başak toplayan ve bununla geçinen kimseTarama Sözlüğü başakçı Başak toplıyan. başakçı Tunceli ili, Çiçekli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü başakçı (alfa Vir) Başa
başak, -ğı

başak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başak, -ğı a. 1. Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı: “Toprak üstünde ne tütün fidanı ne buğday başağı bırakmışlar.” -A. Ş. Hisar. 2. hlk. Tarlalarda, bağlarda dökülmüş veya tek tük kalmış olan ürün.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başak, -ğı Merdiven, el merdiveni, merdiven basamağı, iskeleTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başak, -ğı 1. Tahıl ve meyveleri devşirdikten so
basıklık, -ğı

basıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basıklık, -ğı a. 1. Basık olma durumu. 2. mat. Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arasındaki farkın büyük eksene oranı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Eşlek yarıçapının, eksenuçları yarıçapından uzun oluşu nedeniyle yeryuvarı biçiminde görülen fiziksel nitelik. Değeri: a—b = 1/297.Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü basıklık, -ğı Gökbilim Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Yer yuvarlağı gibi ba
balina

balina

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük balina a. (bali'na) 1. Balinalardan, yaklaşık uzunluğu 20 metre, ağırlığı 200 ton olan memeli hayvan, kadırga balığı, falyanos (Balaena mistycetus). 2. esk. Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalarına konulan sert, esnek, yassı, dar, uzun çubuk: “Kabataş iskelesinde yakalara balina satmakla geçinilmez.” -Ç. Altan.Biyoloji Terimleri Sözlüğü balina Balinalar (Cetacea) takımının, gerçek balinagiller (Balaenid
balıklar

balıklar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Asalakbilim Terimleri Sözlüğü balıklar Asalak yassı solucanların arakonakçısı olarak adı geçen soğuk kanlı omurgalılar sınıfı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü balıklar Omurgalı hayvanlardan, deniz ve tatlı sularda yaşayan, yüzgeçleri ile hareket eden kemikli ya da kıkırdaklı olan, soğukkanlı, suda erimiş oksijeni solungaçları ile soluyan, genellikle yüzme keseleri bulunan, ayrı eşeyli, yumurtlayan, çoğunlukla pullu, mekik biçiminde, yüzmeye elverişli vücutl