keyboard_arrow_down b – Gümrük Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
bağışıklık, -ğı

bağışıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışıklık, -ğı a. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Bağışık olma durumu.Gümrük Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümrük bağışıklığı.İktisat Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Gerçek ve tüzel kişilerin belli koşullar altınd
bağışık

bağışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışık sf. hlk. 1. Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf. 2. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan: Çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı bağışık kılar.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışık Vücudu, doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara karşı dirençli bulunan, o hastalıkları yenebilen.Biyoloji Terimleri S