keyboard_arrow_down b – Gümrük Terimleri Sözlüğü

bağışıklık, -ğı

bağışıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışıklık, -ğı a. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Bağışık olma durumu.Gümrük Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümrük bağışıklığı.İktisat Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Gerçek ve tüzel kişilerin belli koşullar altınd
bağışık

bağışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışık sf. hlk. 1. Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf. 2. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan: Çiçek aşısı, çiçek hastalığına karşı insanı bağışık kılar.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışık Vücudu, doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara karşı dirençli bulunan, o hastalıkları yenebilen.Biyoloji Terimleri S