keyboard_arrow_down B – Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

balkon

balkon

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük balkon a. 1. Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü, ayazlık: “Eve girer girmez balkona çıktım.” -E. Şafak. 2. Tiyatro, sinema vb. büyük salonlarda asma kat. 3. argo Vücudun göğüs veya göbek bölümü.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü balkon (< Fr. balcon) balkon[box type="alert-warning"]Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü balkon (Mimarlık) Giriş katı üstünd
balçık, -ğı

balçık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük balçık, -ğı a. 1. İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil: “Yolları ve tarlaları görünce bir balçık ve çamur gölünü yarmak zorunda olduğumuzu anlamıştım.” -S. Ayverdi. 2. mec. Güçlük çıkartan. 3. jeol. İçindeki kil oranı yüksek, yağlı, su geçirmez, koyu toprak.Tıp Terimleri Kılavuzu balçık, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü balçık, -ğı Kilimlerde paralelkenar şe
bağdadi

bağdadi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağdadi sf. (bağda:di:) 1. Ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalara sıva vurularak yapılan (duvar veya tavan): “Eski bir deponun ön tarafında, depodan bağdadi bölmelerle ayrılmış harap bir odaydı, işe başladığım zaman yazıhanem.” -N. Cumalı. 2. a. Yapılarda kullanılan çıta. 3. a. esk. 0,0501 gram olan ağırlık ölçü birimi.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü bağdadi (Mimarlık) Kalastan duvar dikmelerinin dışa ve içe gelen yü
baca kaşı

baca kaşı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baca kaşı a. mim. Bir şöminenin, ocağın üstündeki taş veya taştan raf.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baca kaşı Ocağın yan veya üst tarafına yapılan lamba, kibrit v.b. şeyleri koymaya yarayan raf.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü baca kaşı 1. bk. baca başı-1. 2. Toprak damın kenarlarındaki çıkıntı, saçak.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü baca kaşı (Mimarlık) Anadolu evlerindeki ocakların duvarındaki öne doğr