keyboard_arrow_down B – İstatistik Terimleri Sözlüğü

basıklık, -ğı

basıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basıklık, -ğı a. 1. Basık olma durumu. 2. mat. Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arasındaki farkın büyük eksene oranı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Eşlek yarıçapının, eksenuçları yarıçapından uzun oluşu nedeniyle yeryuvarı biçiminde görülen fiziksel nitelik. Değeri: a—b = 1/297.Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü basıklık, -ğı Gökbilim Terimleri Sözlüğü basıklık, -ğı Yer yuvarlağı gibi ba
Bartlett sınaması

Bartlett sınaması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Bartlett sınaması İstatistik Terimleri Sözlüğü Bartlett sınaması (İstatistiksel sınamalar) Bağımsız olağan dağılım gösteren örneklemlerden elde edilen değişkelerin türdeş olup olmadıklarını anlamak üzere Bartlett'in önerdiği yaklaşık bir sınama.
bakışımsız dağılım

bakışımsız dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımsız dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımsız bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımsız bir eğri çizen dağılım.
bakışımlı dağılım

bakışımlı dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımlı dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Bakışımlı bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımlı bir eğri çizen dağılım, bk. bakışımlılık, bakışımsız dağılım.