keyboard_arrow_down B – İstatistik Terimleri Sözlüğü

bakışımsız dağılım

bakışımsız dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımsız dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımsız bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımsız bir eğri çizen dağılım.
bakışımlı dağılım

bakışımlı dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımlı dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Bakışımlı bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımlı bir eğri çizen dağılım, bk. bakışımlılık, bakışımsız dağılım.