keyboard_arrow_down b – Kimya Terimleri Sözlüğü

basınçlı kap

basınçlı kap

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü basınçlı kap Basınç altında sıvı ısıtmada ya da tepkimelerde kullanılan kap.Uygulayım Terimleri Sözlüğü basınçlı kap genel uygulayım: 1. İçbasınca dayanaklı kapağı ile kimi özdek ve nesneleri mikropsuzlaştırmak için gereken ısıyı (120° C) elde etme işinde kullanılan kap. 2. Kapağı içbasınç nedeniyle kapalı duran kap. 3. Vida ya da cıvatalarla tutturulmuş bir kapağı olan, içbasınca dayanıklı kap.
basınç, -cı

basınç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınç, -cı a. fiz. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır.Tıp Terimleri Kılavuzu basınç, -cı Coğrafya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı bk. havayuvarıbasıncıFiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.Fizik Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Bir akışkanın d
barut

barut

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük barut a. Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde: “Dev boylu fetih askerleri, kollarının sert derilerine iğnelerle yazdırır, barutla ovdurur, dövme yaparlardı.” -Y. K. Beyatlı.Kimya Terimleri Sözlüğü barut Tutuşturulduğunda hızla yürüyen tepkimelerle oluşan gaz ürünlerinin yaptıkları basınçla patlayan, potasyum nitrat, toz odun kömürü ve kükürt karışımı.
bardak, -ğı

bardak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bardak, -ğı a. 1. Su vb. şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap: “Elim titredi, bardağı dudağımda güç tuttum.” -F. R. Atay. 2. sf. Bu kabın alacağı miktarda olan: “Mustafa elinde iki bardak çayla içeri giriyor.” -A. Ümit. 3. Boduç, çamçak. 4. hlk. Toprak testi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bardak, -ğı Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bardak, -ğ
bakışımsızlık, -ğı

bakışımsızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsızlık, -ğı a. mat. Bakışımsız olma durumu, simetrisizlik, asimetri.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği olmama durumu.Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği göstermeme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu bakışımsızlık, -ğı (kimya) Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı genel uygulayım: Bakışımsız olma durumu.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü b
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın
bakışık

bakışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu bakışık Dirilbilim Terimleri bakışık Kimya Terimleri Sözlüğü bakışık Bakışımlı olan özdek.Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışık bk. bakışımlı. bakışık Van ili, Saray ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
bağlanma

bağlanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlanma a. Bağlanmak işi veya durumu: “Tasavvuf ıstılahında ise arzu edilen makbul ve sevimli bir işin elde edilmesine kalbin bağlanmasıdır.” -N. F. Kısakürek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlanma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü bağlanma Öğecikler arasında nicem yasalarına göre devinen eksiciklerin, durularına dayalı kimyasal kuvvetler oluşması.Kimya Terimleri Sözlüğü bağlanma Atom ya da atom kümelerinin, bağımsı
bağışıklık, -ğı

bağışıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışıklık, -ğı a. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Bağışık olma durumu.Gümrük Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümrük bağışıklığı.İktisat Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Gerçek ve tüzel kişilerin belli koşullar altınd