keyboard_arrow_down b – Kimya Terimleri Sözlüğü

bakışımsızlık, -ğı

bakışımsızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsızlık, -ğı a. mat. Bakışımsız olma durumu, simetrisizlik, asimetri.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği olmama durumu.Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği göstermeme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu bakışımsızlık, -ğı (kimya) Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı genel uygulayım: Bakışımsız olma durumu.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü b
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın
bakışık

bakışık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu bakışık Dirilbilim Terimleri bakışık Kimya Terimleri Sözlüğü bakışık Bakışımlı olan özdek.Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışık bk. bakışımlı. bakışık Van ili, Saray ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
bağlanma

bağlanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlanma a. Bağlanmak işi veya durumu: “Tasavvuf ıstılahında ise arzu edilen makbul ve sevimli bir işin elde edilmesine kalbin bağlanmasıdır.” -N. F. Kısakürek.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlanma Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü bağlanma Öğecikler arasında nicem yasalarına göre devinen eksiciklerin, durularına dayalı kimyasal kuvvetler oluşması.Kimya Terimleri Sözlüğü bağlanma Atom ya da atom kümelerinin, bağımsı
bağışıklık, -ğı

bağışıklık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağışıklık, -ğı a. tıp Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Bağışık olma durumu.Gümrük Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümrük bağışıklığı.İktisat Terimleri Sözlüğü bağışıklık, -ğı Gerçek ve tüzel kişilerin belli koşullar altınd
bağıntı

bağıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağıntı a. 1. Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. 2. biy. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. 3. jeol. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. 4. fel. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. 5. fel. Görelik. 6. mat. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağl
bağıl yoğunluk

bağıl yoğunluk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü bağıl yoğunluk Bir özdeğin belirli oylumdaki kütlesinin, ölçün olarak alınan başka bir özdeğin eşit oylumdaki kütlesine oranı.Kimya Terimleri Sözlüğü bağıl yoğunluk Bir özdeğin yoğunluğunun, ölçün sayılan bir başka özdeğin yoğunluğuna oranı (Örn. hidrojen gazının 20°C daki yoğunluğu 0.0899 g/cm³ havaya göre bağıl yoğunluğu ise 0 .0746'dır. )Kimya Terimleri Sözlüğü (II) bağıl yoğunluk Bir maddenin kütlesinin sta
bağıl nem

bağıl nem

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağıl nem a. meteor. Bir metreküp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü bağıl nem Belli bir sıcaklıkta bir hava kütlesinde bulunan nem miktarının yüzde ifadesi.Fizik Terimleri Sözlüğü bağıl nem Havada belli bir oylumda belli bir sıcaklıkta bulunan su uçuğu basımcının (ya da tutarırnın) havayı o sıcaklıkta doyuran uçuk bası