keyboard_arrow_down B – Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

başlatıcı

başlatıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Aydınlatma Terimleri Sözlüğü başlatıcı Elektrotların ön ısınmasını ve sıra bağlanmış endüktans bobiniyle birlikte bir yüksek gerilim yaratarak boşalmalı lambanın ve özellikle flüorışıl lambanın yanmasını sağlayan aygıt.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) başlatıcı Polimerleşme tepkimelerinde, zincir tepkimesini başlatan yapı veya molekül.
basitrasin

basitrasin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) basitrasin Bacillur subtili’den elde edilen Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan polipeptit yapıda bir antibiyotik.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü basitrasin 1. Bacillus subtilis’den elde edilen, deri, mukoza ve yaralara topikal uygulamada kullanılan, hücre duvarında peptidoglikan katmanın oluşumunu etkileyen antibiyotik. 2. Laboratuvar koşullarında A grubu streptokokları diğer streptokoklardan ayırt etmek için kullanılan test .Veteriner
basil

basil

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basil a. biy. Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.Biyoloji Terimleri Sözlüğü basil bk. bakteriKimya Terimleri Sözlüğü (II) basil Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu basil (biyoloji, botanik) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü basil Çomak biçiminde ince uzun bakteri.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
basınç, -cı

basınç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınç, -cı a. fiz. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır.Tıp Terimleri Kılavuzu basınç, -cı Coğrafya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı bk. havayuvarıbasıncıFiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.Fizik Terimleri Sözlüğü basınç, -cı Bir akışkanın d
basamaklı dizi

basamaklı dizi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kimya Terimleri Sözlüğü (II) basamaklı dizi Bir seri ardarda işlevsel basamak veya işlem biriminden ,kısımlara ayırma kolonlarındaki gibi, oluşma hali. Basamaklar veya işlem birimleri o şekilde düzenlenir ki birinci işlem biriminde hasıl olan, buhar veya ısı gibi, ikinci işlem birimde kullanılır.