keyboard_arrow_down B – Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
basımevi

basımevi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basımevi a. (bası'mevi) Basım işi yapılan yer, matbaa.Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü basımevi Basım işi yapılan yer.Uygulayım Terimleri Sözlüğü basımevi basımcılık: Basım işinin gerçekleştirildiği yer.
basım

basım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basım a. 1. Bası işi, tabaat. 2. Bası işi, tipografi: Kitabın basımına başlandı.Tıp Terimleri Kılavuzu basım Tıp Terimleri Kılavuzu basım Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü basım Üzümün baskı ile suyunu çıkarma işi: Gelemiyeceğim basımımız var.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu basım Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu basım Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü basım 1. Kâğıt, kumaş vb. üzerine birtakım
bap, -bı

bap, -bı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bap, -bı a. (ba:bı) esk. 1. Kapı. 2. Kitaplarda bölüm, başlık. 3. Konu, husus: “Ben yine memnunum senden evladım / Sana ben bu bapta kusur bulmadım” -E. B. Koryürek. 4. db. Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bap, -bı Uygun, eş, denk, akran.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bap, -bı Çekirge gibi ekinleri kemiren bir böcek.Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü bap, -bı bk. bölüm.