keyboard_arrow_down B – Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

bağıntılı dizin

bağıntılı dizin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü bağıntılı dizin 1. Sınıflama yöntemlerinde aranan konuların ya da simgelerinin daha kolay bulunabilmesi için, konuları birbirleriyle ilişkileri bakımından sıralayan ve konularla sınıflama düzeneği (tablosu) arasında ilişki kuran dizin. (Dewey onlu sınıflama yöntemi ilişki dizini gibi.) 2. Belli bir düzende verilen bilgiyi, konuların birbiriyle olan ilişkisi bakımından yeniden düzenleyip, asıl metnin daha kolay kullanılmasını