keyboard_arrow_down b – Madencilik Terimleri Kılavuzu

bakır

bakır

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakır a. 1. kim. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). 2. sf. Bu elementten yapılmış: “Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu.” -A. Ş. Hisar.Türkiye Türkçesi Ağ
bakım

bakım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakım a. 1. Bakma işi. 2. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: Bahçe bakım ister. 3. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bakım BakılmaBilişim Terimleri Sözlüğü bakım Herhangi bir dizgenin, işlevini sürdürmesini, olanaklıysa en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hiz
bağlayıcı

bağlayıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlayıcı sf. 1. Bağlama niteliği olan. 2. db. Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: “Ve” bağlayıcı bir edattır. 3. Uyulması zorunlu: Anayasanın bağlayıcı hükümleri.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlayıcı Bir izlencenin ayrı ayrı yazılıp derlenmiş kesimlerini birleştiren izlence.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlayıcı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağlayıcı Madencilik Terimleri Kılavuzu bağlayıcı Uyg
bağ

bağ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağ (I) a. 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne: Ayakkabının bağı çözüldü. 2. Sargı: Yaramın bağını değiştireceğim. 3. Bağlam, deste, demet: Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz. 4. mec. İlgi, ilişki, rabıta: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” -Anayasa. 5. anat. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organla