keyboard_arrow_down b – Madencilik Terimleri Kılavuzu

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başlangıç çağı

başlangıç çağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Madencilik Terimleri Kılavuzu başlangıç çağı Yerbilim Terimleri Sözlüğü başlangıç çağı Yer tarihinin, hemen her yerde çok başkalaşmış ve granitleşmiş kayaçlarını kapsayan en eski oluşukları. (İçlerinde, şimdiye değin hiçbir canlı kalıntısının izlerine rastlanmamıştır.)
basıölçer

basıölçer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basıölçer a. (bası'ölçer) fiz. 1. Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. 2. Akışkanların basıncını ölçen araç.Fizik Terimleri Sözlüğü basıölçer Bir uçunun basıncını ölçmeye yarayan aygıt. En yalını içinde sıvı bulunan bir U-borusu olup kollardaki sıvı düzeyindeki değişim basınç değişimini ölçer.Madencilik Terimleri Kılavuzu basıölçer Otomobilcili
basınçlı hava

basınçlı hava

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basınçlı hava a. Kompresör tarafından bir yere basılan tazyikli hava.Madencilik Terimleri Kılavuzu basınçlı hava Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü basınçlı hava Meta parçaları kurutmak için kullanılan basınç altındaki hava.