keyboard_arrow_down b – Matematik Terimleri Sözlüğü

Banach cebiri

Banach cebiri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Matematik Terimleri Sözlüğü Banach cebiri İçindeki her Cauchy dizisi yakınsak olan düzgeli doğrusal cebir. Anlamdaş. düzgeli yöney dolamı.Matematik Terimleri Sözlüğü Banach cebiri Tam normlu cebir. Örneğin X bir Banach uzayı olmak üzere X uzayından kendisine giden doğrusal, sınırlı dönüşümlerin uzayı. Bir kompakt metrik uzayda tanımlanmış sayısal değerler alan fonksiyonlar uzayı da bir Banach cebiridir.