keyboard_arrow_down B – Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başlangıç, -cı

başlangıç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlangıç, -cı a. 1. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü: “Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor.” -A. Ş. Hisar. 2. ed. Ön söz, giriş, mukaddime.Tıp Terimleri Kılavuzu başlangıç, -cı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu başlangıç, -cı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu başlangıç, -cı bk. kökenGösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü başlangıç, -cı Türk gölge
başkan

başkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkan a. 1. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey: “Yeni müsteşar, yarın daire başkanlarını olağanüstü toplantıya çağırmış.” -A. Ümit. 2. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü başkan reîs (bk. baş).Kişi Adları Sözlüğü başkan Cinsiyet: Erkek1. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse.2. Bazı ülkelerde d
baş

baş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baş (I) a. 1. anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: “Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.” -N. Cumalı. 2. Bir topluluğu yöneten kimse: “Cumhurbaşkanı devletin başıdır.” -Anayasa. 3. Başlangıç: Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı. 4. Temel, esas: “Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradı
barış

barış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük barış a. 1. Barışma işi: “Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter.” -M. Ş. Esendal. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar: “Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti.” -H. Taner. 3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç: Barış içinde yaşamak. 4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluş