keyboard_arrow_down B – Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

başkalaşım

başkalaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkalaşım a. jeol. Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.Tıp Terimleri Kılavuzu başkalaşım Biyoloji Terimleri Sözlüğü başkalaşım (Yun. meta: sonra; morphe: biçim, şekil) 1. Özellikle böceklerde ve amfibyumlarda, bir hayvanın embriyo evresinden ergin olana kadar geçirdiği şekil ve yapı değişikliği. 2. Stamenin petale değişmesi gibi bir yapının başka bir yapıya şekil değiştirmesi. Metamorf
bastırma

bastırma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bastırma a. Bastırmak işi: “Leylâ, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır.” -S. Birsel.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırma Kurutulmuş tuzlu et, pastırmaTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırma Sucuk, bumbar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırma Gübre, tezekTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırma Patlıcan veya kabakla yapılmış kır yemeğiTürkiye Türk
basmakalıp davranış

basmakalıp davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü basmakalıp davranış Belirli bir sorun durumu içinde özel koşulların ya da varılan sonucun değiştiremediği, hep aynı kalan davranış.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü basmakalıp davranış Çeşitli durum ve koşullarda aynı kalan ya da bireyler arasında ayrımda bulunmaya elvermeyen davranış.
baskı

baskı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baskı a. 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu: “Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı.” -A. Ş. Hisar. 2. Bası sayısı: Bu gazetenin baskısı yüz bindir. 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: Sözlüğün yeni baskısı. 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: Etek baskısı. 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: “Politik baskıların