keyboard_arrow_down B – Tiyatro Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
baş giysici

baş giysici

Bu yazı sabitlenmiştir.
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü baş giysici Sinema/TV. Bir filmin, televizyon oyununun giysiyle ilgili bütün işlerini yöneten kimse.Tiyatro Terimleri Sözlüğü baş giysici Bir oyunun giysilerini, giysi örneklerini çizen ve bu alanda her çeşit çalışmayı yöneten sanatçı ya da uzman.
basamaklı tiyatro

basamaklı tiyatro

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü basamaklı tiyatro (Yun. amphi = iki yanlı, theatron = seyir yeri) Oyun yerini at nalı biçiminde iki yandan çeviren seyir yerinin arkaya doğru basamaklarla yükseldiği tiyatro yapısı.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü basamaklı tiyatro (Mimarlık) (Yun. amphi = iki yandan; theatron - tiyatro) Seyir yerinin basamak basamak yükseldiği tiyatro. a. bk. odeon.Tiyatro Terimleri Sözlüğü basamaklı tiyatro Seyir yerinin arkaya doğru basamak b
bas bariton

bas bariton

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bas bariton a. müz. Basın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, buna rağmen basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı.Tiyatro Terimleri Sözlüğü bas bariton Bas'ın çıkamadığı ince tonlara çıkabilen, ama bas'in inebildiği kalın ve tok tonlara inemeyen ses çeşidi olan sanatçı.