keyboard_arrow_down B – Toplumbilim Terimleri

baldızalma

baldızalma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri baldızalma Bir erkeğin karısı sağken ya da öldükten sonra, karısının küçük kız kardeşlerinden biri ya da birkaçı ile evlenebilmesinin ya da evlenmesi gerektiğinin toplumsal olarak benimsendiği evlilik düzeni.
bağıntı

bağıntı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağıntı a. 1. Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. 2. biy. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. 3. jeol. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. 4. fel. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. 5. fel. Görelik. 6. mat. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağl
bağımsızlık, -ğı

bağımsızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağımsızlık, -ğı a. Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal: “Artık canıma tak etti, mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım.” -N. F. Kısakürek.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu bağımsızlık, -ğı Eğitim Terimleri Sözlüğü bağımsızlık, -ğı 1. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duymak, ilgi görmek ve yön seçmek bakımından başkalarına bağlı olmama durumu.Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bağ
bağımsız değişken

bağımsız değişken

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu bağımsız değişken bk. değiştirgenEkonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bağımsız değişken İktisat Terimleri Sözlüğü bağımsız değişken Fonksiyonel bir ilişkide, aldığı değerlerle bağımlı değişkeni belirleyen, yani etkileyen değişken. krş. bağımlı değişkenİstatistik Terimleri Sözlüğü bağımsız değişken (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde bağımlı değişkeni açıklayan ve
bağımlılık, -ğı

bağımlılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağımlılık, -ğı a. Bağımlı olma durumu, tabiiyet: “Bağımlılık bir süre mutlu eder, sonra alışkanlık olur, sonra baskıya dönüşür.” -T. Dursun K.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu bağımlılık, -ğı Eğitim Terimleri Sözlüğü bağımlılık, -ğı 1. Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olma durumu. 2. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyma. 3. Kendi kendin
bağımlı değişken

bağımlı değişken

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bağımlı değişken İktisat Terimleri Sözlüğü bağımlı değişken Fonksiyonel bir ilişkide değeri, bağımsız değişken veya değişkenlerin alacağı değere bağlı olarak belirlenen, yani etkilenen değişken. krş. bağımsız değişkenİstatistik Terimleri Sözlüğü bağımlı değişken (bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı
bağdaştırmacılık, -ğı

bağdaştırmacılık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağdaştırmacılık, -ğı a. anat. 1. Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. 2. fel. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.Toplumbilim Terimleri bağdaştırmacılık, -ğı Çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, ilkelerin, ekinlerin vb. her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim i