keyboard_arrow_down B – Toplumbilim Terimleri

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başatlık, -ğı

başatlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başatlık, -ğı a. Başat olma durumu, hâkimiyet.Dirilbilim Terimleri başatlık, -ğı Toplumbilim Terimleri başatlık, -ğı 1. (Çevrebilimde) Bir topluluğun başka bir topluluk üzerindeki üstünlüğü. 2. (Toplumsal ruhbilimde) Başkalarını yönetmeğe eğilimli kişilik özelliği. 3. (Dirimbilim-de) Mendel yasasına göre bir özelliğin gensel kalıtım yoluyla en yüksek olasılıkla ortaya çıkma eğilimi göstermesi.Veteriner Hekimliği Terimleri S
baş

baş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baş (I) a. 1. anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: “Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.” -N. Cumalı. 2. Bir topluluğu yöneten kimse: “Cumhurbaşkanı devletin başıdır.” -Anayasa. 3. Başlangıç: Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı. 4. Temel, esas: “Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradı
baskıcı etkileyim

baskıcı etkileyim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri baskıcı etkileyim Bireyler, toplumsal kümeler ya da toplumlar arasında erk kullanma yoluyla astlık-üstlük ilişkileri kuran, astın yapısı, işleyişi ve amaçlarının üstçe belirlenmesine yol açan toplumsal etkileyim biçimi.
baskı kümesi

baskı kümesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Toplumbilim Terimleri baskı kümesi Yöneticileri ya da önderleri aracılığıyla hükümeti ya da başka toplumsal kümeleri etkileyerek üyelerinin ortak çıkarlarını gerçekleştirmeyi ve korumayı amaçlayan örgütlü toplumsal küme.