keyboard_arrow_down b – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

bağlaç, -cı

bağlaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlaç, -cı a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlaç, -cı Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlaç, -cı Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneğ