keyboard_arrow_down b – Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

basit zaman

basit zaman

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu basit zaman Azerbaycan Türkçesi: sadä zaman; Türkmen Türkçesi: yöönekey zamaan ~ saada zamaan;Gag.: sadä zaman; Özbek Türkçesi: *sόdda zamόn; Uygur Türkçesi: addiy zaman; Tatar Türkçesi: gadizaman ~ sintetik zaman; Başkurt Türkçesi: yabay zaman; Kmk: prostoy zaman ~ *sayawzaman; Krç.-Malk.: boş zaman forma; Nogay Türkçesi: kabatsız zaman; Kazak Türkçesi: jalpı osışak; Kırgız Türkçesi: cönököy çak; Alt:: teg
basit cümle

basit cümle

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basit cümle a. db. Tek yargı bildiren cümle, basit tümce.Gramer Terimleri Sözlüğü basit cümle Bir düşünceyi bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı tek bir yargı hâlinde anlatan ve en az bir yüklemden oluşan cümle türü: Bu yıl ağaçlar erken çiçeklendi. Elimdeki işi yarına kadar bitirmeliyim. Ben yalnız değilim. Sen iyi misin. Bu güller tam aradığım türdendir. vb. Buna göre basit cümleyi basit ad cümlesi ve basit fiil cümlesi olarak
bağlaç, -cı

bağlaç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlaç, -cı a. db. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlaç, -cı Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk.Bilişim Terimleri Sözlüğü bağlaç, -cı Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren bir akış çizeneğ