keyboard_arrow_down B – Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

banka

banka

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük banka a. (ba'nka) 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü banka (< İt. banca) banka[box type="alert-warning"]İktisat Terimleri Sözlüğü banka İşlevlerine göre merkez bankası, kalkınma ve yatırım
bank

bank

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bank a. Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bank Sersem, budala, şaşkın, hissiz.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bank Çingenelerin oynadığı açko ve rasto adlı kumarlarda konulan para: İsteyen bankma vurabilir.Yerbilim Terimleri Sözlüğü bank bk. som katman.
banım

banım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu banım Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü banım Lokma, ekmek parçası.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü banım Sulu yemek, sulu katıkTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü banım 1. bk. banak (I)-1. 2. Yudum. 3. Az kalmış yemek. 4.bk. banak (I)-3. 5. Sütün kaymağı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü banım Bir lokmalık.