keyboard_arrow_down B – Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

başkomutan

başkomutan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkomutan a. (ba'şkomutan) Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini yöneten büyük komutan, başkumandan, serdar.Tarih Terimleri Sözlüğü başkomutan Tüm silâhlı kuvvetlerin başı.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu başkomutan
başkaldırı

başkaldırı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkaldırı a. (ba'şkaldırı) 1. Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma, isyan. 2. Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu başkaldırı