keyboard_arrow_down b – Yazın Terimleri Sözlüğü

balad

balad

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü balad Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü balad (Fransız edebiyatı) 1. (Onüçüncü yüzyılda) Dans şarkısı. 2. (Bugün) Üç dönüden ve bir ağırlamadan ibaret küçük bir koşuk şekli. 3. Bir çeşit nazımlı masal.Yazın Terimleri Sözlüğü bal
bahir, -hri

bahir, -hri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bahir, -hri a. esk. 1. Deniz: “Ben o yârin çölünde kum / Bahrinde su, elinde mum” -M. S. Sutüven. 2. Mevlidin bölümlerinden her biri. 3. ed. Aruzdaki vezin takımlarından her biri.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü bahir, -hri (Divan edebiyatı terimi) Aruz tartısının esas çeşitleri ki onlar da vezinlere ayrılır. Bu bahirlerin adları şunlardır : Kâmil, hezec, recez, remel, münserih, muzari, müctes, hafif, seri, mütekarip.Yazın Terim
bahariye

bahariye

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bahariye a. (baha:riye) Divan edebiyatında, bahar tasviri ile başlayan kaside.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü bahariye (Divan edebiyatı terimi) Birini övmek için yazılan ve bahardan bahsederek başlıyan kasîde.Yazın Terimleri Sözlüğü bahariye bk. kaside 1,3. bahariye Bursa ili, İnegöl ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. bahariye Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. bahar
bağlamak

bağlamak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlamak (-i, -e) 1. Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak: Gemiyi iskeleye bağlamak. 2. Düğümlemek: İpi ipe bağlamak. 3. (-i) Yara ilaç koyup bezle sarmak: Yarayı bağlamak. 4. (-i) Denk yapmak, paket yapmak: Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak. 5. Anlaşma yapmak: İşleri bugün sözleşmeye bağladı. 6. (-i) Uyulması zorunlu olmak: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişile
bağlama

bağlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlama a. 1. Bağlamak işi. 2. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. 3. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. 4. db. Ulama.Tıp Terimleri Kılavuzu bağlama Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlama Potin, yemeni.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlama Serbest bırakma: Hayvanlar rahat vermezse bağlamayın.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlama Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları
bağlam

bağlam

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlam a. 1. Deste. 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: “Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir.” -A. Cemal. 3. dil b. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst. 4. ed. Bent.Türkiye Türkçesi Ağızlar
bağlaçsızlık

bağlaçsızlık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dilbilim Terimleri Sözlüğü bağlaçsızlık Aralarında sıkı ilgi bulunduğu halde iki kelime veya kelime öbeğinin bağlaçsız olmaları hali. ister istemez, Kan koça, Ağzına vur lokmasını al gibi.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü bağlaçsızlık (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına hız vermek üzere bağlaç kullanmayış. Genç, ihtiyar, kadın erkek hepsi koşuştular. Çocuk koşuyor, zıplıyor, bağırıyor, oynuyordu, gibi.Yazın Terimleri Sözlüğü ba