keyboard_arrow_down b – Yazın Terimleri Sözlüğü

başlangıç, -cı

başlangıç, -cı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlangıç, -cı a. 1. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü: “Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor.” -A. Ş. Hisar. 2. ed. Ön söz, giriş, mukaddime.Tıp Terimleri Kılavuzu başlangıç, -cı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu başlangıç, -cı Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu başlangıç, -cı bk. kökenGösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü başlangıç, -cı Türk gölge
başlama

başlama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlama a. Başlamak işi.Güncel Türkçe Sözlük başlama “hoş olmayan bir söz veya davranışı tekrarlama!” anlamında kullanılan bir söz.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başlama Giyim kuşam hakkında baştan ayağa. || başlama elbise etmekAyaktopu Terimleri Sözlüğü başlama İki takım arasındaki ayaktopu oyununu hakemin başlatması.Biyoloji Terimleri Sözlüğü başlama 1. RNA sentezinin başlaması. 2. Hayvan davranışında bir uyar
baş

baş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baş (I) a. 1. anat. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: “Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.” -N. Cumalı. 2. Bir topluluğu yöneten kimse: “Cumhurbaşkanı devletin başıdır.” -Anayasa. 3. Başlangıç: Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı. 4. Temel, esas: “Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradı
basmakalıp

basmakalıp

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük basmakalıp sf. (basma'kalıp) 1. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe: “Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.” -H. Taner. 2. zf. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü basmakalıp Basmalara kalıp basan aletYazın Terimleri Sözlüğü basmakalıp Kullanıla kul
barok

barok

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük barok a. 1. MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu: Barok; dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gösterir. 2. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı: “Mamafih, bütün şiirimde şekil bakımından bir çe
balad

balad

Bu yazı sabitlenmiştir.
Halkbilim Terimleri Sözlüğü balad Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü balad (Fransız edebiyatı) 1. (Onüçüncü yüzyılda) Dans şarkısı. 2. (Bugün) Üç dönüden ve bir ağırlamadan ibaret küçük bir koşuk şekli. 3. Bir çeşit nazımlı masal.Yazın Terimleri Sözlüğü bal