keyboard_arrow_down b – Yerbilim Terimleri Sözlüğü

başlangıç çağı

başlangıç çağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Madencilik Terimleri Kılavuzu başlangıç çağı Yerbilim Terimleri Sözlüğü başlangıç çağı Yer tarihinin, hemen her yerde çok başkalaşmış ve granitleşmiş kayaçlarını kapsayan en eski oluşukları. (İçlerinde, şimdiye değin hiçbir canlı kalıntısının izlerine rastlanmamıştır.)
başkalaşım

başkalaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başkalaşım a. jeol. Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.Tıp Terimleri Kılavuzu başkalaşım Biyoloji Terimleri Sözlüğü başkalaşım (Yun. meta: sonra; morphe: biçim, şekil) 1. Özellikle böceklerde ve amfibyumlarda, bir hayvanın embriyo evresinden ergin olana kadar geçirdiği şekil ve yapı değişikliği. 2. Stamenin petale değişmesi gibi bir yapının başka bir yapıya şekil değiştirmesi. Metamorf
barkan

barkan

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü barkan Çöllerde yereye tek tek ve aralıklı olarak yayılan, yarımay biçimindeki kumullara Türkistan'da verilen ad, bu tip kumullar için batı dillerinde de kullanılan terim.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu barkan (coğrafya) Tarih Terimleri Sözlüğü barkan Palankadan ufak olan berkitilmiş yer.Yerbilim Terimleri Sözlüğü barkan At nalı biçiminde, yamacı dulda yönünde olan kumul.Kişi Adları Sözlüğü barkan Cinsiyet: ErkekÇöllerde rüzg
barit, -di

barit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük barit, -di a. kim. Renksiz veya beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaz, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat Ba(OH)2.Yerbilim Terimleri Sözlüğü barit, -di Mineral. (BaSO4; metalimsi olmayan parıltı, renksiz, sarı, gri, mavi; çizgi ak; sertlik 3-3.5, yoğunluk 4.48; rombusal.)