keyboard_arrow_down b – Yerbilim Terimleri Sözlüğü

balçık, -ğı

balçık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük balçık, -ğı a. 1. İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil: “Yolları ve tarlaları görünce bir balçık ve çamur gölünü yarmak zorunda olduğumuzu anlamıştım.” -S. Ayverdi. 2. mec. Güçlük çıkartan. 3. jeol. İçindeki kil oranı yüksek, yağlı, su geçirmez, koyu toprak.Tıp Terimleri Kılavuzu balçık, -ğı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü balçık, -ğı Kilimlerde paralelkenar şe
bakışım ekseni

bakışım ekseni

Bu yazı sabitlenmiştir.
Matematik Terimleri Sözlüğü bakışım ekseni Bir uzambiçimdeki her noktanın kendisine göre bakışığını yine uzambiçim içinde bırakan doğru.Yerbilim Terimleri Sözlüğü bakışım ekseni Bir kristal elemanı eşdeğerinin bulunması için, çevresinde döndürme işleminin yapılması gerekli eksen. (Bir eleman tam bir döndürme (360°) sırasında altı kez eşdeğer duruma geliyorsa böyle bir eksene, altılı bakışım ekseni; dört kez geliyorsa, dörtlü bakışım eksen
bakışım düzlemi

bakışım düzlemi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fizik Terimleri Sözlüğü bakışım düzlemi Bir nesneyi bir yarısı ötekinin ayna bakışımlısı olan iki parçaya ayıran sanal düzlem.Matematik Terimleri Sözlüğü bakışım düzlemi bk. bakışık noktalar.Yerbilim Terimleri Sözlüğü bakışım düzlemi Bir kristali, oylumca iki salt eşit parçaya ayıran düzlem.
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın
bağlantı

bağlantı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bağlantı a. 1. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi. 2. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: “Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir.” -F. R. Atay. 3. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Tıp Terimleri Kılavuzu bağlantı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bağlantı Akarsula