keyboard_arrow_down b – Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bakışımsızlık, -ğı

bakışımsızlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışımsızlık, -ğı a. mat. Bakışımsız olma durumu, simetrisizlik, asimetri.Fizik Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği olmama durumu.Kimya Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı Bakışım özelliği göstermeme.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu bakışımsızlık, -ğı (kimya) Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakışımsızlık, -ğı genel uygulayım: Bakışımsız olma durumu.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü b
bakışımsız dağılım

bakışımsız dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımsız dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımsız dağılım Bakışımsız bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımsız bir eğri çizen dağılım.
bakışımlı dağılım

bakışımlı dağılım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü bakışımlı dağılım İstatistik Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Özeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü bakışımlı dağılım Bakışımlı bir çizge veren ya da çizgeyle dile getirildiğinde bakışımlı bir eğri çizen dağılım, bk. bakışımlılık, bakışımsız dağılım.
bakışım

bakışım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakışım a. 1. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri. 2. mat. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri.Tıp Terimleri Kılavuzu bakışım Biyoloji Terimleri Sözlüğü bakışım (Yun. syn: ile; metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu; bir eksenin iki yanın
bakımlık, -ğı

bakımlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bakımlık, -ğı a. sin. ve TV Filmin kartpostal büyüklüğünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağlayan cihaz.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü bakımlık, -ğı Sinema Filmin posta kartı büyüklüğünde camdan görüntülük üzerinde izlenmesini sağlayan aygıt.Uygulayım Terimleri Sözlüğü bakımlık, -ğı sinema: Filmin posta kartı büyüklüğünde camdan görüntülük üzerinden izlenmesini sağlayan aygıt.Yöntembilim Terimleri S