keyboard_arrow_down b – Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

başlangıç noktası

başlangıç noktası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlangıç noktası a. 1. Bir işin veya şeyin başladığı yer. 2. Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri. 3. mat. Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri, baş nokta.Matematik Terimleri Sözlüğü başlangıç noktası [a, b] aralığının bir T sürekli işlevi altında görüntüsü olan bir eğri için, T (a) noktası, Karşılaştırınız. bitiş noktası.Matematik Terimleri Sözlüğü başlangıç noktası (…)Orta Öğretim Terimleri Kıla
başarı

başarı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başarı a. Başarma işi, muvaffakiyet: “Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı.” -H. E. Adıvar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başarı 1. Bir işi, bir kurulu yöneten, yönetici, başkan: Ahmet başarı olsaydı bu iş böyle karışmazdı. 2. Çocuk oyunlarında ebe olan.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü başarı Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin o
başal

başal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başal Haziran ayı.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü başal Eski, bilinen ve nitelikli yapıt ya da yerleşmiş düşünce.Kişi Adları Sözlüğü başal Cinsiyet: Erkek“En yükseğe çık, yüksel” anlamında kullanılan bir ad.”
basmakalıp davranış

basmakalıp davranış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü basmakalıp davranış Belirli bir sorun durumu içinde özel koşulların ya da varılan sonucun değiştiremediği, hep aynı kalan davranış.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü basmakalıp davranış Çeşitli durum ve koşullarda aynı kalan ya da bireyler arasında ayrımda bulunmaya elvermeyen davranış.
baskınlık, -ğı

baskınlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük baskınlık, -ğı a. Baskın olma durumu.Biyoloji Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Alel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam (tam dominans) veya kısmen (eksik dominans) göstermesi. Dominans.Dirilbilim Terimleri baskınlık, -ğı Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Allel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam veya kısmen göstermesi.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü baskınlık, -ğı Tutumlar basamağ