keyboard_arrow_down B – Zanaat Terimleri Sözlüğü

başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
başbağı

başbağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başbağı 1. Sığırların boynuzuna bağlanan kısa ip. 2. Büyük baş hayvanların başlarına bağlanan ardıçtan eğilmiş ağaç. 3. Çalıdan yapılan çitlerin üstünü sağlamlaştırmaya yarayan uzunca değnekler.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başbağı 1. Düğünlerde gelinlere elbise giydirilirken ve başları bağlanırken yenge hanımın çalgıcılara verdiği bahşiş. 2. Düğünlerde gelinin yakınlarının 'başın
başağı

başağı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başağı Baştan çıkmış, söz, nasihat dinlemeyen, terbiyesiz (çocuk): Çocuğu azarlaya, tekdir ede, terbiyesini bilemediler. Başağı ettiler.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü başağı Hayvanın başına takılan ip, yular.Zanaat Terimleri Sözlüğü başağı Ak tülbentten yapılan başörtüsü. (Küllük *Iğdır -Kars)
bastırık, -ğı

bastırık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük bastırık, -ğı a. hlk. 1. Kapıyı arkadan bastırmak için kullanılan ağaç dayak. 2. Ağırlık, yük.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırık, -ğı Kapıyı kapadıktan sonra vurulan demir destek, kol demiriTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü bastırık, -ğı 1. Ağırlık, yük, baskı. 2. Tömbeki yapraklarını sıkıştırmak için kullanılan tahta kapak ve üzerine konulan ağırlık. 3. Üzüm cibrelerini büyük bir ağırlıkla