keyboard_arrow_down Bilişim Terimleri Sözlüğü

geçit, -di

geçit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçit, -di a. 1. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer: “Başka türlü düşünmek, köprüyü bırakıp çayda geçit aramaya benzer.” -T. Buğra. 2. coğ. İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent.Tıp Terimleri Kılavuzu geçit, -di Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçit, -di 1. Az ürün veren tarla. 2. Av yapılan alan.Biyoloji Terimleri Sözlüğü geçit, -di Sekonder hücre duvarında derinlikleri, genişlikleri ve yapıları bakımından farkl
yanıt süresi

yanıt süresi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü yanıt süresi Bir bilişim dizgesinde, kullanıcının sorusunu dizgeye yöneltmesiyle yanıtı elde etmesi arasında geçen süre. Özellikle etkileşimli dizgeler için kullanılır.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu yanıt süresi
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
geçiş süresi

geçiş süresi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Bilişim Terimleri Sözlüğü geçiş süresi Bir veri kümesi üzerinde uygulanan bir iş geçişinin gerçekleşme süresi.Fizik Terimleri Sözlüğü geçiş süresi Bir eksiciğin verilen belirli bir ilki üşek çifti arasını aşmak için geçirdiği süre.Kimya Terimleri Sözlüğü geçiş süresi Süre-potansiyel eğrilerinde elektrot tepkimesi veren yükün türü derişiminin sıfıra yaklaşmasıyla, potansiyelin hızla değiştiği süre.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) geçiş s
geçiş

geçiş

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük geçiş a. 1. Geçme işi: “Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum.” -R. N. Güntekin. 2. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal: Geçiş dönemi. 3. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. 4. dil b. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi. 5. müz. Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçiş Yarış, yarışma.Biliş