keyboard_arrow_down Biyoloji Terimleri Sözlüğü

insan tümör virüsleri

insan tümör virüsleri

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü insan tümör virüsleri İnsanda tümör oluşmasına sebep olan ve nükleik asit olarak çift iplikli DNA içeren bir grup virüs. T lenfosit kanserine sebep olan HTLV virüsleri, Burkitt lenfoması ve nazofarinks kanserine sebep olan EBV (Epstein Barr virüsü), servikal kanserlere sebep olan papilloma virüsü, kazanılmış bağışıklık noksanlığına (AIDS) sebep olan HIV virüsleri gibi.
pireler

pireler

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük pireler ç. a. hay. b. İnsanlarla hayvanlarda dış asalağı olarak yaşayan, ağız yapıları kan emmeye elverişli, birçok familyaya ayrılan kanatlılar takımı.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü pireler Tambaşkalaşma gösteren ve insanlarla çeşitli hayvanların dışasalağı olarak yaşayan, ağız yapıları sokup emmeğe elverişli, sıçrayıcı böcekler takımı.Biyoloji Terimleri Sözlüğü pireler (Yun. siphon: tüp; pteryx: kanat) Eklem bacaklı h
ozmoz

ozmoz

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük ozmoz a. fiz. Geçişme.Biyoloji Terimleri Sözlüğü ozmoz Yarı geçirici zarlardan suyun veya bir çözeltinin az yoğun çözeltiden çok yoğun tarafa geçmesi.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) ozmoz Ozmotik basınç sebebiyle yarı geçirgen zarlardan bir sıvı veya gazın diğer tarafa geçmesi olayı.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü ozmoz Geçişme.Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü ozmoz Yarı geçirgen bir zar varlığında, su moleküllerinin, y
insan piresi

insan piresi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Asalakbilim Terimleri Sözlüğü insan piresi İnsandan başka, domuz, kedi ve köpekten de kan emebilen, ortalama 3 mm. boyunda, kestanerengi sıçrayıcı böcek; bildiğimiz pire.Biyoloji Terimleri Sözlüğü insan piresi Böcekler (Insecta) sınıfının, pireler (Siphonaptera) takımından 2-4 mm kadar uzunlukta, insan kanı emen, kanatsız, yumurtalarını toz vb. içine bırakan bir eklem bacaklı türü.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu insan piresi (zooloji) Veteriner Hekimliği Teri
ozmotik değer

ozmotik değer

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü ozmotik değer Belirli bir yoğunluğu olan herhangi bir eriyiğin saf su ile teması hâlinde saf suyu emebilmesi bakımından aktif olan değeri.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü ozmotik değer Belirli bir yoğunluğu olan herhangi bir eriyiğin saf suyla teması hâlinde saf suyu emebilmesi bakımından aktif olan değeri.