keyboard_arrow_down Budunbilim Terimleri Sözlüğü

insanbilim

insanbilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, gövdesel özelliklerini, kültürlerini, toplumsal davranışlarını vb. konu edinen ve bunları kendine özgü yöntemleriyle inceleyen bilim. a. bk. budunbilim, fiziksel insanbilim, kültürel insanbilim, toplumsal insanbilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü insanbilim İnsanın kökenini, biyolojik yapısını, kültürel özelliklerini ve toplumsal davranışlarını kendine özgü yöntemlerle inceleyen b
insanbiçimcilik

insanbiçimcilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik Yüce varlıkları ve tanrıları insan biçiminde tasarımlayan; insana benzer yetenek, tutum ve davranışlarla niteleyen görüş.Felsefe Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik (Yun. anthropos = insan, morphe = biçim) : İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı'ya aktarılması.Halkbilim Terimleri Sözlüğü insanbiçimcilik İnsansal olmayan nesnelerde, özellikle Tanrılarda, insan özellikleri görme biçimindeki g
insan coğrafyası

insan coğrafyası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük insan coğrafyası a. coğ. Beşerî coğrafya.Budunbilim Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası İnsanın yerleştiği coğrafya bölgesine bağlılığını, çevrenin insanlarca değiştirilmesini ve bunlarla ilgili türlü olayları inceleyen coğrafya dalı.Coğrafya Terimleri Sözlüğü insan coğrafyası Genel coğrafyanın, insanı doğal çevresiyle ilişkisi, dünya üzerindeki dağılışı, yaşam biçimi gibi yönleriyle inceleyen bölümü.Halkbilim Te
başlık, -ğı

başlık, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük başlık, -ğı a. 1. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: “İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı.” -N. Cumalı. 2. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. 3. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. 4. Bir sütunun, bir direğin tepeliği: “Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde
alan araştırması

alan araştırması

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük alan araştırması a. Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi.Budunbilim Terimleri Sözlüğü alan araştırması Soru kâğıtları, karşılıklı görüşme, kılavuz kullanma gibi araştırma tekniklerinden de yararlanarak olguları dizgesel bir biçimde yerinde gözleme ve saptama.İktisat Terimleri Sözlüğü alan araştırması Toplumsal olguların örnekleme yoluyla incelenmesi yöntemi.Toplumbilim Terimleri alan araştırması Türl
endogami

endogami

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük endogami a. top. b. İç evlilik.Budunbilim Terimleri Sözlüğü endogami bk. içten evlenme.Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü endogami Aynı ana babadan meydana gelen gametlerin birleşerek zigotu oluşturması.