keyboard_arrow_down ç – Ayaktopu Terimleri Sözlüğü

çarpmak, -ar

çarpmak, -ar

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çarpmak, -ar (-e) 1. Hızla değmek, vurmak: “Eşiği aştım, içeri girdim, ortada duran uzun bir masaya çarptım.” -A. Kutlu. 2. (-i) Etkisiyle birdenbire hasta etmek: Güneş çarpmak. Kömür çarpmak. 3. (-i) Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak: “Yeşildirek'te yatan evliya hepinizi çarpar.” -K. Tahir. 4. (-i) El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek: “Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar.” -B. Felek.
çalıştırıcı

çalıştırıcı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalıştırıcı a. sp. Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi, antrenör, koç (II).Ayaktopu Terimleri Sözlüğü çalıştırıcı Oyuncuları çalıştıran, kendilerine gerekli beden kıvamını ve oyun bilgisini edindiren kişi.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çalıştırıcı Orkestra yönetmeninin yönlendirmesi sınırları içinde kalma koşuluyla bir orkestrayı ya da koroyu çalıştıran kişi.Güreş Terimleri
çalışma

çalışma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalışma a. 1. Çalışmak işi, emek, say: “Sonradan kapının kaldırılıp yerine takılması için yetmiş kişinin çalışması icap etti.” -N. F. Kısakürek. 2. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması: Bu kiriş hesabında kirişin aşırı yük altında çalışması göz önüne alınmıştır. 3. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi: Ağaçtan ür
çalım

çalım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalım a. 1. Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranış, kurum, caka, afra tafra, afur tafur, zambır: “Sözlerini tartarak konuşuyorlarsa çalımlarından değil bu.” -N. Uygur. 2. Kılıcın keskin yanı. 3. Menzil, erim: Kurşun çalımı. Göz çalımı. 4. Biraz benzeme, andırma. 5. den. Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması. 6. sp. Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçı