keyboard_arrow_down C – Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

çanak, -ğı

çanak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çanak, -ğı a. 1. Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: “Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı.” -B. Felek. 2. Göz çukuru: “Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu.” -Ö. Seyfettin. 3. bit. b. Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü. 4. coğ. Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi. 5. sf. mec. Göstermelik