keyboard_arrow_down C – Bitkibilim Terimleri

çenek, -ği

çenek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çenek, -ği a. bit. b. 1. Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur. 2. hay. b. Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri. 3. hay. b. Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çenek, -ği (biyoloji) Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çenek, -ği (botanik) Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü çenek, -ği Tohumlu bitk