keyboard_arrow_down C – Biyoloji Terimleri Sözlüğü

çekem

çekem

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekem a. hlk. Yeşil yapraklı, dikensi, ateşe atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekem 1. Su yollarını yapan ve su işlerinden anlayan kimse. 2. Kuyucu. 3. Lağımcı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekem Pekmez kaynatılarak yapılan ağda.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekem 1. Yeşil yapraklı, dikensiz, ateşe atıldığı zaman çıtır çıtır ses çıkaran bir bitki türü.
çeçe sineği

çeçe sineği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çeçe sineği Uyku hastalığı yapan sinek.Biyoloji Terimleri Sözlüğü çeçe sineği Böcekler (Insecta) sınıfının, iki kanatlılar (Diptera) takımından, Afrika'da yaşayan, kan emen, G.morsitans türü nagana hastalığı, G.palpalis türü uyku hastalığı etkenlerini taşıyan bir cins.Zooloji Terimleri Sözlüğü çeçe sineği (Glossina) Böcekler (İnsecta) sınıfının ikikanatlılar (Diptera) takımından bir eklembacaklı cinsi.
çayır tavuğu

çayır tavuğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çayır tavuğu a. hay. b. Orman tavuğugillerden, sırtı beyaz çizgili siyah ve esmer, karnı siyah bir kuş (Tympanuchus cupido).Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır tavuğu Tavuksular (Galliformes) takımının, orman tavuğugiller (Tetraonidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır tavuğu (Tympanuchus cupido) Tavuksular (Galliformes) takımının ormantavuğugiller (Tetraonidae) familyasından bir kuş türü. Uzu
çayır taş kuşu

çayır taş kuşu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır taş kuşu Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye'de göç esnasında görülen, 12. 5 cm kadar uzunlukta, erkekte çene, gerdan ve baş yanları siyah, boyun yanları beyaz, kursak bölgesi, göğüs ve karın, bölgesi kırmızımsı renkte olan bir tür: Vınlayan kuyrukkakan.
çayır kurbağası

çayır kurbağası

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır kurbağası Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından, 6-10 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya'da yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır kurbağası (Rana temporaria) Kurbağalar (Anura) takımının sukurbağasıgiller (Ranidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 6-10 cm. Avrupa ve Kuzey Asyada yaşar.
çayır köpeği

çayır köpeği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır köpeği Kemiriciler (Rodentia) takımının, sincapgiller (Sciuridae) familyasından, 37 cm kadar uzunlukta, 7 cm kadar kuyruğu olan, sesi köpek havlamasına benzeyen, Kuzey Amerika'da çayırlıklarda yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır köpeği (Cynomys socialis) Kemiriciler (Rodentia) takımının sincapgiller (Sciuridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 37, kuyruğu 7 cm. Sesi köpek havlamasına benzer. Kuzey Amerikada
çayır kertenkelesi

çayır kertenkelesi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır kertenkelesi Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, gerçek kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından, Güney ve Doğu Asya ile Karadeniz etrafındaki ülkelerde yaşayan bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır kertenkelesi (Lacerta praticola ): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının öz-kertenkelegiller (Lacertidae) familyasından bir sürüngen türü. Güney Doğu Asya ve Doğu Karadeniz bölgesi memleketlerinde yaşar.
çayır incir kuşu

çayır incir kuşu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır incir kuşu Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, Avrupa ve Kuzey Asya'da çayır ve bataklıklarda yaşayan, Türkiye'de Orta Anadolu'nun kuzey tarafları ile Orta Karadeniz bölgesinde göç esnasında görülen, diğer bölgelerde ise kışlayan, 15 cm kadar uzunlukta, böcek ve böcek larvaları ile beslenen göçmen bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır incir kuşu (Anthus pratensis)
çayır engereği

çayır engereği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Biyoloji Terimleri Sözlüğü çayır engereği Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, engerekgiller (Viperidae) familyasından, 40-50 cm kadar uzunlukta, Avrupa'da yaşayan zehirli bir tür.Zooloji Terimleri Sözlüğü çayır engereği (Vipera ursinii): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının engerekgiller (Viperidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 40-50 cm. Zehirlidir. Güney Avrupada yaşar.