keyboard_arrow_down c – Budunbilim Terimleri Sözlüğü

çevrebilim

çevrebilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Canlıların yaşadıkları çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Halkbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Araştırmalarını, insanla çevrenin karşılı
çevre kuramı

çevre kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çevre kuramı Bir halkın ya da bir toplumun kültürünü etkileyen etmenlerin başına coğrafyayı ve iklimi alan kuram.Eğitim Terimleri Sözlüğü çevre kuramı Bir toplumun kültürünü etkileyen başlıca etmenin iklim koşulları olduğunu ileri süren görüş.
çekirdek aile

çekirdek aile

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek aile a. top. b. Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile.Budunbilim Terimleri Sözlüğü çekirdek aile bk. küçük aile.Toplumbilim Terimleri çekirdek aile Karı, koca ve evlenmemiş çocuklardan kurulu olan sanayileşmiş ve kentleşmiş toplumlarda oluşan aile biçimi.
çaparcılık

çaparcılık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çaparcılık Cilde renk veren madde eksikliği nedeniyle beyaz saçlı, beyaz kaşlı, beyaz kirpikli ve kırmızı gözlü olan kimselerin uğur ya da uğursuzluk getireceğine; bilinmeyenden, gelecekten haber vereceğine; gömülerin yerlerini bulacağına dayalı inanç.
canlandırmacılık

canlandırmacılık

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü canlandırmacılık E. B. Tylor'un (1832-1917), dinin kökenini açıkladığı cancılık kuramının ikinci aşaması olan ve kişinin, tıpkı çocuk gibi, çevresini ve doğayı dolduran nesneleri canlıymışçasına algıladığını ileri süren görüş.Halkbilim Terimleri Sözlüğü canlandırmacılık E.B. Tylor'un dinin kökenini açıkladığı cancılık kuramının ikinci aşaması olan ve kişinin tıpkı çocuk gibi, çevresini ve doğayı doldur