keyboard_arrow_down ç – Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

çelişme

çelişme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çelişme a. 1. Çelişmek durumu, tenakuz: “Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır.” -H. Taner. 2. man. Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çelişme Tanığın ya da sanığın, önceki anlatması ile sonraki anlatmasının birbirine uymaması.Felsefe Terimleri Sözlüğü çelişme İki kavramın ya da yargının birbirini dışarda bırakan -> kar
çekişmesiz yargı

çekişmesiz yargı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekişmesiz yargı Kişinin yararlarını korumak ya da kişinin birbiriyle çelişme durumunda olmayan yararlarını düzenlemek için, yönetici nitelikte olan işler dolayısıyle, yargılıklara verilen önlem alma, işlem yapma, ve karar verme yetkisi.Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü çekişmesiz yargı ihtilâfsız kazâ.
çekinme

çekinme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekinme a. Çekinmek işi: “Hem hayatta yumuşak yüzlü olmanın, kalp kırmaktan çekinmenin hiç manası yok.” -E. İ. Benice.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekinme Kadınların başörtüleri altına bağladıkları ince örtü.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekinme Bir görevin yapılmasından, bir hakkın kullanılmasından çekinme.
çekince

çekince

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekince a. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz: “En büyük çekincem, birinin dikkatini çekmekti.” -A. Kutlu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekince Çekinilecek durum: Neden dilimi dutacakmışsım? Ondan bir çekincem mi var?Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çekince Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekince Savcının yasada yazılı yetkilerine dayanarak, tüze iş
çekimser

çekimser

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekimser sf. Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan (kimse), müstenkif.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri çekimser Oy vermesi gerekli olan bir kişinin, oyunu olumlu ya da olumsuz olarak kullanmaktan çekinmesi durumu.Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü çekimser Başyargıcının bir dürtüşü, bir vuruşu görüp görmediklerini sorması üzerine, olumlu ya da olumsuz görüşü bulunmayan yargıc