keyboard_arrow_down ç – Çiftteker Terimleri Sözlüğü

çatı

çatı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatı a. 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: “Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. 5. mec. Barınılan, sığınılan yer. 6. mec. Belli bir maksada yönelik kimseler
çañ

çañ

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çañ İçi oyularak kurutulmuş patlıcan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çañ Kağnıda yanlara konan ağaç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çañ Değirmenlerde tahılın bitmesini haber veren, taş üzerine sarkan ipe bağlı maden parçaları.Güncel Türkçe Sözlük çañ a. İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana: “Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbiri
çamurluk, -ğu

çamurluk, -ğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çamurluk, -ğu a. 1. Çamuru çok olan yer: Bahçenin o tarafı çamurluk. 2. Paçaları çamurdan korumak için giyilen tozluk. 3. Taşıtlarda tekerleklerin üst bölümünü örten parça. 4. Ayakkabıların çamurunu kazımak için yapılarda giriş kapısının önünde, yere çimento veya betonla tutturulan, demirden yapılmış, türlü biçimlerdeki ayakkabı sileceği.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çamurluk, -ğu 1. Tavan kirişlerinin duvarda b