keyboard_arrow_down C – Coğrafya Terimleri Sözlüğü

çayır

çayır

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çayır a. 1. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer: “O zaman güneşe bakan bu güzelim çayırlara oturup kurumayı bekliyorduk.” -A. Kutlu. 2. Böyle yerde biten ot.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çayır Ördek.Coğrafya Terimleri Sözlüğü çayır Özellikle ılıman kuşakta yaygın olan, bozkırlara göre daha nemcil, yeşilliği daha sürekli ve kimi kez ağaçla karışık otsu bitkisel örtü ve bu örtünün oluşturduğu doğal bölge.Or
çay

çay

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çay (I) a. 1. bit. b. Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis). 2. bit. b. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı. 3. Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek: “Bize çay ikram ettiler.” -A. Kabaklı. 4. Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen bir tür içecek. 5. Konukların içecek ve börek, pasta vb. yiyeceklerle ağırlandı
çatlak, -ğı

çatlak, -ğı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatlak, -ğı a. 1. Ara, aralık: “İki denizci kara bulutlar çatlağından güneş ışığının güldüğünü sandılar.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. Herhangi bir yerde uzunluğuna olan açıklık: “Bu testinin çatlağı hiçbir sızıntı göstermemişti.” -A. Gündüz. 3. sf. Çatlamış olan: Çatlak bardak. 4. sf. mec. Deli: “Çatlaksam çatlağım. Çatlak olmasam bunca adama, gözün görmediğini göstermeye kalkar mıydım?” -O. Rifat. 5. a. jeol
çatallanma

çatallanma

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatallanma a. Çatallanmak işi.Coğrafya Terimleri Sözlüğü çatallanma Bir akarsuyun, çığırının herhangi bir kesiminde, çok kez sonradan birleşmek üzere birkaç kola ayrılması.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çatallanma (coğrafya)
cenik

cenik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cenik 1. Ova 2. Havası sıcak ve kuru yer. 3. Deniz kıyısına yakın yerler, sahil. 4. Uzak, bilinmeyen yerler. 5. Köy.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cenik 1. Atik, çevik. 2. Gözü açık ve becerikli.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cenik Bir cins armut.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cenik Çevresine altınlar sıralanmış olan fes.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cenik Köpek yavrusu.Türkiye Tü
cengel

cengel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cengel a. Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanı, cangıl.Coğrafya Terimleri Sözlüğü cengel En tanıtıcı örnekleri Hindistan'da, Himalayalar eteğinde görülen, çeşitli türde otsu bitki ve ağaçların birbirine karıştığı ve egemen bitkisi bambu olan balta girmemiş orman.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu cengel (coğrafya)