keyboard_arrow_down c – Dirilbilim Terimleri

cins

cins

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cins a. 1. Tür, çeşit: “Lalelerin cinsleri günden güne çoğalıyor, soğanları akıl almayacak fiyatlarla satılıyordu.” -A. H. Çelebi. 2. Soy, kök, asıl: “Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur.” -M. E. Yurdakul. 3. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. 4. sf. argo Garip, tuhaf. 5. sf. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: “Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş.” -P. Safa.Biy
çeşit, -di

çeşit, -di

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşit, -di a. 1. Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: “Güçlüğün hiçbir çeşidinden yılmamak, dil arıtıcısı olmanın vazgeçilmez bir koşuludur.” -N. Uygur. 2. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik. 3. sf. Türlü: “Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir.” -Y. K. Beyatlı.Tıp Terimleri Kılavuzu çeşit, -di Türkiye Türkçesi Ağızlar