keyboard_arrow_down c – Dirilbilim Terimleri

çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çekirdecik, -ği

çekirdecik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdecik, -ği a. biy. Hücre çekirdeğinin içinde tek veya birden çok bulunan yuvarlak cisim.Dirilbilim Terimleri çekirdecik, -ği Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çekirdecik, -ği (botanik, zooloji, biyoloji
çekilgen

çekilgen

Bu yazı sabitlenmiştir.
Dirilbilim Terimleri çekilgen Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çekilgen (coğrafya) Zooloji Terimleri Sözlüğü çekilgen (karşılık: resessif,) (Lat. recessus = çekiliş): Ana ya da babanın birisinin sahip olduğu bir karakter olup melezde, ana ya da babadan ötekinde sahip olunan karşıt ve baskın karakter ile örtülür.
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çatal

çatal

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatal a. 1. İki veya daha çok kola ayrılan değnek. 2. Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri. 3. Dallı olan şeylerin her kolu. 4. Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç: “Çatalı elinden düştü, ağzı açık kaldı.” -P. Safa. 5. Dirgen. 6. Bir tür olta iğnesi. 7. sf. Ucu kollara ayrılmış: Çatal yol. 8. sf. İki taraflı: “Evlerinin önü çatal pınarlar / İçerler suyunu beni anarlar