keyboard_arrow_down c – Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

çıkılamak

çıkılamak

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkılamak (-i) Çıkı yapmak.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çıkılamak Bohça haline getirmek, çıkın yapmak.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü çıkılamak Bir metni açıklamak ve eleştirmek üzere ona ilişikler katmak. (ÇIKILAMA, Tahşiye, Annotation).
çıkartı

çıkartı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkartı a. Boşaltım ile vücuttan dışarı çıkan madde, ıtrah maddesi.Tıp Terimleri Kılavuzu çıkartı Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çıkartı (biyoloji) Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü çıkartı Başka yerden çıkarılan ibare.
çevrinticilik

çevrinticilik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü çevrinticilik Yirminci yüzyılın başlarında İngiliz yazarı Wyndham Lewis tarafından kurulmuş bir edebiyat çığırıdır. Sanatın öbür kollarında da uygulanan ve somculuğun (cubisme’in) etkisi altında bulunan bu çığır makine uygarlığını konu edinerek hayatı sürekli bir değişiklik, telaş ve heyecan içinde anlatır.Yazın Terimleri Sözlüğü çevrinticilik XX. yüzyılda, makine uygarlığının ve ve kübizm akımın
çevirti

çevirti

Bu yazı sabitlenmiştir.
Tıp Terimleri Kılavuzu çevirti Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü çevirti (Söz sanatı terimi) Birbirine bağlı kelimelerin sırasını bozmaktan ibaret bir çeşit evirtim. Zamanın çoğunda anlamına «zamanın çoğu» demek gerekirken «Çoğu zaman» denildiği gibi.
çeşitleme

çeşitleme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşitleme a. 1. Çeşitlemek işi. 2. Farklı olma durumu, farklılık: “O gün bugün gündelik hayatta sayısız örneğini, çeşitlemesini görebileceğimiz bir ilişki...” -S. İleri. 3. müz. Belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritimle süsleyerek yeniden çalma, varyasyon: Piyano için çeşitlemeler.Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü çeşitleme Klasik dans ikilisinde kadın ve erkek dansçının solo dansları.İktisat Terimleri Sözlüğ
cinas

cinas

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cinas a. (cina:sı) ed. 1. Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma: “En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı.” -A. Ş. Hisar. 2. Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cinas Kavga, gürültü.Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri