keyboard_arrow_down ç – Eğitim Terimleri Sözlüğü

coğrafya

coğrafya

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük coğrafya a. (coğra'fya) 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü: “Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi.” -A. Ş. Hisar.Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu coğrafya Coğrafya Terimleri Sözlüğü coğrafya Yeryüzünde oluşan fi
çevrebilim

çevrebilim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Canlıların yaşadıkları çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Eğitim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.Halkbilim Terimleri Sözlüğü çevrebilim Araştırmalarını, insanla çevrenin karşılı
çevre kuramı

çevre kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Budunbilim Terimleri Sözlüğü çevre kuramı Bir halkın ya da bir toplumun kültürünü etkileyen etmenlerin başına coğrafyayı ve iklimi alan kuram.Eğitim Terimleri Sözlüğü çevre kuramı Bir toplumun kültürünü etkileyen başlıca etmenin iklim koşulları olduğunu ileri süren görüş.
çevre

çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevre a. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de
cinsel olgunluk

cinsel olgunluk

Bu yazı sabitlenmiştir.
Eğitim Terimleri Sözlüğü cinsel olgunluk Üreme ergenlerinin olağan biçimde çalışmaya başlaması ve cinsel ilişkilerin ruhsal yönden istenilen ölçütlere göre gelişme göstermesi durumu.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü cinsel olgunluk Yapı ve görev açılarından cinsel örgenin yetişkinlere özgü düzeye erişme durumu.