keyboard_arrow_down C – Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü

çıkarsama

çıkarsama

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkarsama a. fel. Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu çıkarsama Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü çıkarsama Ruhbilim Terimleri Sözlüğü çıkarsama Bir ya da daha çok yargıdan başka bir yargıya varma süreci.