keyboard_arrow_down ç – Fizik Terimleri Sözlüğü

çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çekingenlik, -ği

çekingenlik, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekingenlik, -ği a. Çekingen olma durumu: “Onu inciteceğinden çekiniyor, çekingenliği gözlerinden okunuyordu.” -E. İ. Benice.Fizik Terimleri Sözlüğü çekingenlik, -ği Mıknatıssal geçirgenliğin tersi.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü çekingenlik, -ği Çoğu kimsenin ürkeklik duymadığı durumlar karşısında hafif korku ve ürkeklik duyma durumu.
çekincik

çekincik

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çekincik Çekini oluşturan ılıncık ve önelcik taneciklerinin genel adı.Fizik Terimleri Sözlüğü çekincik Öğecik çekirdeğini oluşturan temel parçacıklardan her biri.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekincik fizik, kimya: Çekini oluşturan ılıncıık ve önelcik taneciklerinin genel adı.
çekin

çekin

Bu yazı sabitlenmiştir.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Meşe ağaçlarında olan iri bir çeşit meyve.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Bağ çubuklarının açılmak üzere bulunan gözlerini bitten korumak için kullanılan ökse.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekin Omuz.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çekin Öğeciğin ağırlığını veren artı yüklü özek taneciği.Fizik Terimleri Sözlüğü çekin A kütle numarası, Z öğecik numarası ve çekirdeks
çekim

çekim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekim a. 1. Çekme işi. 2. db. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. 3. fiz. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon: Yer çekimi. Mıknatıs çekimi. 4. sin. ve TV Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan.Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp Terimleri Kılavuzu çekim Tıp
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs
çatı

çatı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çatı a. 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: “Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı.” -Ö. Seyfettin. 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. 5. mec. Barınılan, sığınılan yer. 6. mec. Belli bir maksada yönelik kimseler