keyboard_arrow_down ç – Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

çevirgeç, -ci

çevirgeç, -ci

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevirgeç, -ci a. fiz. Anahtar.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Kapı veya pencere mandalı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Yufkayı saçta çevirmeye yarayan araç.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Çocukların oynadıkları bir çeşit oyun.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevirgeç, -ci Çocukları yürümeye alıştırmak için kullanılan üç tekerlekli araba.Türkiye T
cıvalı alaşım

cıvalı alaşım

Bu yazı sabitlenmiştir.
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Bir metalin cıvada çözünmesinden oluşan alaşım.Fizik Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Cıvanın başka bir metalle oluşturduğu alaşım.Kimya Terimleri Sözlüğü cıvalı alaşım Cıvanın gümüş gibi kimi metallerle oluşturduğu katı ya da yarıkatı alaşım.Kimya Terimleri Sözlüğü (II) cıvalı alaşım Cıvanın altın, gümüş gibi metallerle oluşturduğu katı veya yarı katı alaşım.Uygulayım Terimleri
çekirdeklenme

çekirdeklenme

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdeklenme a. Çekirdeklenmek işi.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü çekirdeklenme Bir buharın yoğunlaşabilmesi için gerekli damlaların üzerinde, büyüyen ilk tanelerin oluşması.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü çekirdeklenme Bir faz dönüşümünde, atomların toplanarak yeni fazın çekirdeklerini oluşturması olayı.
çekirdek, -ği

çekirdek, -ği

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekirdek, -ği a. 1. Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği. 2. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. 3. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. 4. biy. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir. 5. fiz. Atom çekirdeği. 6. esk. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüs