keyboard_arrow_down Ç – Geometri

cisim, -smi

cisim, -smi

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cisim, -smi a. 1. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. 2. Gövde, beden, vücut: “Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor.” -R. H. Karay.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cisim, -smi Çini çamuru.Felsefe Terimleri Sözlüğü cisim, -smi 1. Bilinçten bağımsız olarak uzayda yer kaplayan nesne. 2. (Fiziksel olar
Çevreler arasında oran

Çevreler arasında oran

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Çevreler arasında oran 104. Çevreler arasında oran: İki imsel şeklin çevreleri arasındaki oran, onların homolog kenarları arasındaki orana eşittir. Şekil: 70 Misal : Tabanları 10 ve 30 metre olan T ve T' üçgenlerini alalım,Bu üçgenlerde DF tabanı AC tabanının üçte biridir. Şekil: 71 . O halde T üçgeninin DEF çevresi, T' üçgeninin ABC çevresinin üçte biri olur. Şimdi bu dediklerimizin doğru olup olmadığını araştıralım DEF üçgeninin çevresi: 10
çevre

çevre

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevre a. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: “Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır.” -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” -A. Ağaoğlu. 3. Yağlık: “Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti.” -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: “Burada hükûmet çevrelerinin de
çeşitkenar üçgen

çeşitkenar üçgen

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çeşitkenar üçgen a. mat. Üç kenarı da ayrı uzunlukta olan üçgen.Geometri çeşitkenar üçgen 54. Kenarlarının ve açılarının hiç biri eşit olmıyan üçgene “çeşitkenar üçgen” denir.Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu çeşitkenar üçgen (matematik)
çember

çember

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çember a. 1. mat. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. 2. mat. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi: Kalbur çemberi. 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü: “Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doy
çekül

çekül

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çekül a. fiz. Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekül Öğendirenin alt ucundaki demir sıyırgı.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çekül 1.bk. çekel-1. 2. Duvarın düzgün olması için ustaların kullandıkları demir aygıt.Fizik Terimleri Sözlüğü çekül Düşey doğrultuyu bulmak iç
Çapın uzunluğu

Çapın uzunluğu

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Çapın uzunluğu 92. Çapın uzunluğu :Bir dayirenin çapı, çemberini n(pi) ye bölerek elde edilir. Misal I:—78,64 metre uzunluğunda bir çemberin çapı 78,54/31416 = 20 metredir Misal: II — Çemberi 2,4C metre olan bir ağacın çapını bulalım. Bu ağacın çapı şekil 2,40/3,1416=0,76 metredir.
Çap, Yarıçap, Yay, Kiriş, Ok, Kesek, Değme, Değme noktası, Teğet

Çap, Yarıçap, Yay, Kiriş, Ok, Kesek, Değme, Değme noktası, Teğet

Bu yazı sabitlenmiştir.
Geometri Çap, Yarıçap, Yay, Kiriş, Ok, Kesek, Değme, Değme noktası, Teğet 20. Çember ve dayire ile ilgili olan çizgiler şunlardır : A)“Çap” , dayirenin merkezinden geçerek çemberin iki noktasına ulaşan bir doğru çizgidir. B)“Yarıçap” , merkezi, çemberin bir noktasına bağlıyan bir doğru çizgidir. C)“Yay” çemberin herhangi bir parçasıdır. D)“Kiriş” , yayın uçlarını birleştiren doğru çizgidir. E)“Ok„ yayın ortasını, kirişin ortasına bağlıyan b