keyboard_arrow_down C – Gökbilim Terimleri Sözlüğü

cetvel

cetvel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cetvel a. 1. Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik. 2. Liste, çizelge: “O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı.” -Ö. Seyfettin.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu cetvel Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü cetvel Yazma sayfaları ile levhaların kenarına yaldız ya da mürekkeple çekilen çizgi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü ce
çalgı

çalgı

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çalgı a. müz. 1. Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. 2. Çalgı çalma, müzik: “Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi.” -P. Safa. 3. Müzik topluluğu: “Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu.” -E. E. Talu.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalgı Yoğurt mayası.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalgı Kibrit.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çalgı Tırpan.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğ