keyboard_arrow_down C – Gökbilim Terimleri Sözlüğü

coğrafya konsayıları

coğrafya konsayıları

Bu yazı sabitlenmiştir.
Coğrafya Terimleri Sözlüğü coğrafya konsayıları Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bk. enlem, boylam.Gökbilim Terimleri Sözlüğü coğrafya konsayıları Yeryuvarlağı üzerindeki noktaların enlem ve boylam değerlerini belirten dizge. Temel daireler, eşlek ve Greenwich öğlenidir.
çevrim

çevrim

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çevrim a. 1. Devir. 2. fiz. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre. 3. fiz. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.Tıp Terimleri Kılavuzu çevrim Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Düğünlerde geceleri meşale yakıp etrafına toplanarak oynanan oyun.Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çevrim Sınır.Bili
çekici ırakgörür

çekici ırakgörür

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gökbilim Terimleri Sözlüğü çekici ırakgörür Yıldızların cam plaklar üzerinde resmini alabilen, açıklık oranı büyük (1: 8 den dazla), çok mercekli ırakgörür.Uygulayım Terimleri Sözlüğü çekici ırakgörür gökbilim: Yıldızların cam plaklar üzerinde resmini alabilen, açıklık oranı büyük, çok mercekli ırakgörür.
cetvel

cetvel

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük cetvel a. 1. Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik. 2. Liste, çizelge: “O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı.” -Ö. Seyfettin.Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu cetvel Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü cetvel Yazma sayfaları ile levhaların kenarına yaldız ya da mürekkeple çekilen çizgi.Gökbilim Terimleri Sözlüğü ce