keyboard_arrow_down C – Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

çıkış

çıkış

Bu yazı sabitlenmiştir.
Güncel Türkçe Sözlük çıkış a. 1. Çıkma işi: “Pencerelerden odaya giriş çıkış kolaydı.” -A. Kutlu. 2. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” -İ. O. Anar. 3. Yokuş. 4. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. 5. Mezuniyet, okul bitirme. 6. Çıkış belgesi. 7. mec. Beklenilmeyen bir sırada yapılan se
commedia erudita

commedia erudita

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü commedia erudita Belli bir metn olan italyan karakter ve dolantı komedyası. Roma komedyası örnek alınarak saraylarda oynanan komedya türü.Tiyatro Terimleri Sözlüğü commedia erudita (İt.) italyan tulûat tiyatrosundan değişik olarak gelişen karakter ve entrika komedyasıdır. Belli bir metni vardır.
commedia dell`arte

commedia dell`arte

Bu yazı sabitlenmiştir.
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü commedia dell`arte Başlangıcı 155O'ye dayanan italyan halk doğaçlama tiyatrosu. Bir senaryoya dayanılarak oynanan, müzikli ve tartımlı bir halk komedyasıdır. Oyundaki gülmece, oyna oynandığı sırada ve o anda oyuncular tarafından uydurulur.Tiyatro Terimleri Sözlüğü commedia dell`arte [İt. İtalyan tulûat tiyatrosu. Belirli bir doku içerisinde, bir senaryoya dayanılarak oynanan, içinde tulûata bol yer verilen, hareketli, müzikl